Chrześcijańska Wspólnota Domowa

Stanowimy wspólnotę ludzi, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi i z całego serca wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela i Pana. Swoją wiarę opieramy na Piśmie Świętym jako jedynym i ostatecznym autorytecie. W swoim naśladowaniu Jezusa nie chcemy pozostawać sami, lecz iść przez życie wespół z innymi chrześcijanami, nie wstydząc się tego, że naszą pasją jest podążanie za ponadczasowymi prawdami Pisma Świętego. Pragniemy podążać śladami Jezusa nie tylko poprzez posłuszeństwo jego słowom, ale również poprzez naśladowanie Go w prostej formie naszego chrześcijaństwa. Większość naszych spotkań, za wzorem Nowego Testamentu, odbywa się w domach. Ich treścią jest wspólna modlitwa, dzielenie się doświadczeniami z Bogiem, rozważanie Słowa Bożego, jak również rozwijanie wzajemnych relacji. Chcemy czcić Jezusa codziennym życiem, naszymi decyzjami i myślami. Chcemy, aby On był realny w życiu każdego z nas, w naszych małżeństwach i rodzinach, w życiu naszych dzieci. Dążymy do tego, aby wypełniać przykazanie: …Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego (Ew. Łukasza 10:27) oraz przekazywać swoją wiedzę, doświadczenia i zaufanie do Jezusa innym. Pragniemy, aby moc Ewangelii, Dobrej Nowiny, której centrum i treścią jest Jezus, jego odkupieńcza śmierć i zmartwychwstanie, przemieniała życie jednostek i rodzin, uwalniając z grzechów, chorób i więzów. Naszym celem jest, aby ci wszyscy, którzy przez nas poznają Jezusa, wzrastali w Nim przez całe swoje życie i przekazywali swoją wiarę innym. Chcielibyśmy, aby wyrazem naszego prostego chrześcijaństwa była wzrastająca liczba nowych wierzących gromadzących się w grupach domowych. Chcemy być zaangażowani w wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego Jezusa: ..Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu… (Ew. Marka 16:15).

 • Miejsce

  Toszecka 92/21
  44-100, Gliwice

 • Czas trwania

  wg potrzeb

 • Strona www

  www.koscioldomowy.pl

 • Osoba kontaktowa

  Marcin Witwicki
  e-mail: kontakt@koscioldomowy.pl