Projekt Prawda

To cykl wykładów dra Dela Tacketta o bardzo szerokim wachlarzu zagadnień. Dla biblijnie wierzących chrześcijan może stać się impulsem do pogłębienia życia duchowego, pogłębienia więzi i troski o siebie nawzajem oraz motywacją do większego i skuteczniejszego zaangażowania się w zaspakajanie potrzeb swojego środowiska. Mamy bowiem problem, tak, my „biblijnie wierzący chrześcijanie”! Badania przeprowadzone w USA przez Barna Research Group wśród chrześcijan ewangelikalnych wywołały „trzęsienia ziemi”. Wykazały, że tylko 9% biblijnie wierzących chrześcijan ma biblijny światopogląd! Co z tego wynika? 91 naśladowców Chrystusa na 100, którzy deklarują przecież, że są świadomie wierzącymi, ma problem z biblijnym sposobem myślenia! Nie myślimy kategoriami biblijnymi, mamy inne przesłanki w porównaniu do tego, czego nasz uczy Pan!

 • Miejsce

  ul. Reja 1 (na piętrze)
  39-300, Mielec

 • Czas

  środa, 18:00

 • Czas trwania

  do 2h

 • Strona www

  www.mielec.kz.pl

 • Organizator

  Dariusz Hapoń

 • Osoba kontaktowa

  Dariusz Hapoń
  telefon: 669189992
  e-mail: zbor@mielec.kz.pl