Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa”

W co wierzymy? Bóg Jest żywy i realny. Wszechmocny, wszystko wiedzący i wszechwładny. Wierzymy, że jest obecny w Trzech Osobach: Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie, który jest Bożym Synem, oraz Duchu Świętym. Stworzył świat i ludzi, których pokochał niezwykłą i niczym nieograniczoną miłością. Kocha każdego człowieka, bez wyjątku. biblia Pismo Święte jest Bożym Słowem, napisanym przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest aktualne i prawdziwe dla każdego i w każdym czasie. Może zmieniać życie – jeśli uwierzysz i zastosujesz to, co jest w nim napisane. zbawienie Bóg stworzył człowieka doskonałym, podobnym do Niego, ale ten wybrał bunt i grzech. To oddzieliło go od Boga… na całą wieczność. Ale Bóg tęsknił. Jezus, Jego Syn, urodził się jako człowiek, żył na ziemi jako człowiek i w praktyce pokazał ludziom, jak żyć. I że takie życie jest w ogóle możliwe. Potem umarł na krzyżu za grzechy każdego z nas – również za twoje. Co to znaczy? Że możesz znów być z Bogiem, wiecznie. Wystarczy uwierzyć w ofiarę Jezusa. Wystarczy przyjąć z wdzięcznością ten wyjątkowy prezent. Za darmo. zmartwychwstanie Po śmierci Jezus zmartwychwstał w swoim ludzkim ciele i ci, którzy w Niego wierzą, również tego doświadczą. Na pamiątkę tego, co dla nas zrobił, uczestniczymy w Wieczerzy: podczas spotkań w domach, tzw. grup domowych, jemy chleb i pijemy wino, dbając przy tym o to, by wcześniej rozwiązać wszelkie spory i nieporozumienia między sobą. chrzest Zanurzenie w wodzie jest deklaracją wiary w to, co zrobił Jezus. Ma sens tylko wtedy, gdy ta decyzja podejmowana jest świadomie. Ale chrzest wodny to nie wszystko. Wtedy podróż dopiero się rozpoczyna. Chrzest Duchem Świętym i wszystkie Jego wyjątkowe dary to kolejny prezent od Boga, który czeka na każdego, kto uwierzy. kościół Wierzący w Jezusa chcą się dzielić tym, jak ich zwykłe życie nabrało niezwykłego koloru. Miłość i akceptacja, siła do pokonywania przeciwności, wyjątkowe relacje. Ci ludzie to właśnie Kościół. WDJ jest wspólnotą lokalną, której marzeniem jest, by Wrocław poznał Jezusa takiego, jakim jest naprawdę. I by Jego standardy były obecne w każdym obszarze życia miasta. nowe życie Wiara w Jezusa odmienia. WSZYSTKO. Daje radość, pokój, siłę, wolność. Nazywamy to nowym narodzeniem. Jest ono realne i dostępne dla każdego. Wierzymy, że nigdy i dla nikogo nie jest za późno, a Bóg nieustannie czeka na każdego człowieka. Na ciebie też.

 • Miejsce

  ul. Rakietowa 33
  54-615, Wrocław

 • Czas trwania

  1,5 h

 • Strona www

  WWW.wdj.pl

 • Osoba kontaktowa

  Agnieszka Chrąchol
  e-mail: biuro@wdj.pl